Wspólnoty
parafiakobior.pl
PROGRAM DUSZPASTERSKI DLA AKCJI KATOLICKIEJ
na lata 2014 – 2017
„Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”

Nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2014 – 2017 realizowany będzie pod hasłem „Od wiary i chrztu do świadectwa”. Głównym celem nowego programu duszpasterskiego jest przygotowanie wiernych na 1050 rocznicę chrztu Polski, która wypada w r. 2016.

Nowy program realizowany będzie na czterech podstawowych płaszczyznach:
  • ewangelizacyjnej – przez pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem,
  • inicjacyjnej – której celem jest uświadomienie sobie znaczenia i przyjęcia łaski sakramentu,
  • formacyjnej – przez kształtowanie postaw duchowych i moralnych,
  • społecznej – realizowanej drogą pełniejszego podjęcia odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary swego życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.

W ramach czteroletniego programu duszpasterskiego poszczególnym latom liturgicznym będą towarzyszyć konkretne tematy oraz hasła:
  1. W okresie grudzień 2013 - listopad 2014: „Wierzę w Syna Bożego”, a symbolem będzie świeca i światło,
  2. W okresie grudzień 2014 – listopad 2015: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”, a symbolem będzie Krzyż,
  3. W okresie grudzień 2015 – listopad 2016: „Nowe życie w Chrystusie”, a symbolem będzie woda i biała szata,
  4. W okresie grudzień 2016 – listopad 2017: „Idźcie i głoście”, a symbolem będzie olej i namaszczenie

Najważniejszą sprawą dla Akcji Katolickiej jest formacja, która musi mieć charakter chrystocentryczny., czyli w jej centrum winien znajdować się Jezus Chrystus! Będziemy prosić Jezusa Chrystusa, żeby nasz wysiłek formacyjny zaowocował w sercach głęboką wiarę w Niego i apostolskim zapałem.

Nowy program duszpasterski niech umacnia naszą wiarę i obudzi nadzieję na lepsze jutro, które dzięki ludziom czynnie zaangażowanym w apostolstwo – może być naszym wspólnym udziałem w życiu każdego z nas.

Spotkania: I środa miesiąca godz. 19.00 - zarząd
III środa miesiąca godz. 19.00 - spotkanie modlitewno-formacyjne

Opiekun: Ks. proboszcz Damian Suszka