Wspólnoty
parafiakobior.pl
III Zakon św. Franciszka zw. Franciszkańskim Zakonem Świeckich w naszej parafii został kanonicznie założony 24 listopada 1915 roku. Według zachowanych sprawozdań działalność bractwa do 1939 roku, czyli do wybuch II wojny światowej, była bardzo ożywiona, a liczba członków sięgała nawet 112 osób.
Czas okupacji ograniczył działalność grupy do minimum, znacznie zmniejszyła się też liczba członków. W 1950 roku na walnym zebraniu potwierdzono dalsze istnienie III Zakonu w parafii.
Obecnie Wspólnota Franciszkańska w Kobiórze liczy 23 członków, w tym 21 osób przyjęło profesję, a 2 są w nowicjacie.
Działalność Stowarzyszenia opiera się tradycyjnie o Reguły św. Franciszka. Organizowane są stałe zebrania o charakterze modlitewnym, a także zebrania okolicznościowe (opłatek, święcone, przy ognisku). Członkowie Rodziny Franciszkańskiej uczestniczą w uroczystościach franciszkańskich w Panewnikach, w Kostuchnej i w Tychach, spotykają się też z Asystentem Regionalnym FZŚ.

Starają się włączać w życie parafii poprzez:
  • - zamawianie Mszy św. za żywych i zmarłych członków FZŚ i kapłanów,
  • - opiekę nad grobami zmarłych księży proboszczów, kaplicami przydrożnymi,
  • - odmawianie nieustannej nowenny w intencjach powołaniowych i w intencji rodzin,
  • - aktywne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej ulicami Kobióra,
  • - odwiedzanie chorych

Starają się również zainteresować swoją działalnością parafian poprzez prowadzenie gabloty przy kościele, gdzie na bieżąco przekazywane są informacje.

Aktualnie przełożoną Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w naszej parafii jest pani Renata Mazur.

Opiekun: ks. proboszcz Damian Suszka