Wspólnoty
parafiakobior.pl
Powołaniem każdego chrześcijanina jest dążenie do świętości. Świętość pociąga, świętość fascynuje, świętość niekiedy wydaje się nie do osiągnięcia! Ale Bóg naprawdę chce byśmy byli świętymi, tzn. żyli na zawsze blisko Niego! Łatwiej zdobyć świętość we wspólnocie, gdy można się także oprzeć na wierze i doświadczeniu innych.

Ruch Światło- Życie, założony przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, jest miejscem odkrywania swojego miejsca w Kościele, poznawania Boga i odpowiadania na Jego zaproszenie do bycia świętym. W naszej parafii już od kilku lat „oaza” jest miejscem przystani, by zaczerpnąć siły do dalszej życiowej wędrówki.

Nasze spotkania wyglądają następująco:
18.00 – Msza święta, a po niej modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
19.30 – spotkania w małych grupach
20.30 – spotkanie dla wszystkich oazowiczów w domu parafialnym
ok. 21.00 – zakończenie
Wyjątkiem od tej reguły jest I piątek miesiąca, ponieważ wtedy uczestniczymy we Mszy świętej dla młodzieży o godz. 19.00, a po niej w modlitwie uwielbienia. Przedłużeniem tej, wypływającej z udziału w Eucharystii, radości jest druga część naszego spotkania, która odbywa się już w salce.

W ciągu roku natomiast bierzemy udział w Rejonowych Dniach Wspólnoty, organizujemy spotkania modlitewne dla parafii i staramy się aktywnie uczestniczyć w jej życiu – dlatego zbieramy ofiary, liczymy wiernych, sprzątamy, plewimy... A poza tym staramy się też budować dobre relacje między sobą. Szczególną okazją do tego są dla nas wspólne wyjazdy i zabawy. Podczas wakacji wyjeżdżamy na rekolekcje, które są uwieńczenie formacji oazowej w ciągu roku. Staramy się na nie wyjeżdżać, bo wiemy, że aby żyć w stałej łączności z Bogiem, musimy czerpać potrzebne siły i łaski.

Opiekun: ks. wikary