Wiadomości
parafiakobior.pl
W uroczystość św. Józefa, 1 maja, arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, udzielił sakramentu bierzmowania 43-osobowej grupie młodzieży naszej parafii.


Wszystkich uczestników tego wydarzenia powitał w świątyni proboszcz ks. kan. Damian Suszka. Opiekunem przygotowań młodzieży do tego ważnego dnia był ks. wikary Adam Paprota, a w świątyni młodym towarzyszyli ich rodzice i świadkowie bierzmowania.
Zwracając się do nich abp Skworc dziękował za pomoc i wsparcie udzielone młodzieży na drodze wytrwałego i pogłębionego przygotowania duchowego do bierzmowania, a także w ciągu całego ich życia, począwszy od dnia, kiedy otrzymali chrzest święty.
- Sakrament chrztu świętego jest bramą do Kościoła. Zostaliście ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo Pan Bóg tak nam się objawia: jako Ojciec, Syn i Duch Święty. I to było wasze pierwsze spotkanie z Duchem Świętym. Potem był sakrament Komunii Świętej, zjednoczenie z Chrystusem, a dzisiaj przed wami sakrament wprowadzenia w życie chrześcijańskie: sakrament bierzmowania - mówił abp Skworc, przypominając młodym, że przez wszystkie dotychczasowe lata życia rodzice dzielili się z nimi wszelkimi dobrami, a przede wszystkim także wiarą.
- Dziś jesteśmy zebrani w parafialnym Wieczerniku i wołamy: "Przybądź, Duchu Święty!". Ufamy, że spełni się obietnica, dana przez Jezusa Chrystusa: "kiedy będą zgromadzeni na modlitwie, to będzie im Duch Święty dany". Spełniło się to w życiu apostołów i wtedy podjęli misję, którą im Chrystus zostawił: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię". Ten misyjny rozkaz Pana Jezusa był bardzo wiernie wypełniany i jest wypełniany po dzień dzisiejszy - podkreślał abp Skworc.
Wskazując na umieszczony nad prezbiterium symbol Ducha Świętego: gołębicę, przywołał taki sam znak w postaci witraża w prezbiterium bazyliki św. Piotra w Rzymie. - Bo to Duch Święty jest architektem Kościoła. On buduje Kościół. Nie ten materialny, ale ten duchowy: wspólnotę uczniów Chrystusa. Buduje skutecznie, bo ciągle wybiera ludzi, którzy podejmują dzieło ewangelizacji - wyjaśniał abp Skworc i dodawał: - Kiedy wam dzisiaj mam udzielić sakramentu bierzmowania, to uświadamiam sobie, że Ducha Świętego mają otrzymać ci, którzy są i będą coraz bardziej naszą przyszłością. Kiedy patrzymy na młodych ludzi, to patrzymy na przyszłość. Jesteście przyszłością i tej rodziny, i tej miejscowości, i naszego kraju, ale i Kościoła. Od was będzie wiele zależało. Losy Ewangelii są złożone w wasze ręce...
Metropolita katowicki życzył młodym, by umocnieni przez Ducha Świętego stawali się ewangelizatorami, którzy przemieniają świat na bardziej chrześcijański, bardziej ewangeliczny, pełny pokoju, miłości i szacunku wobec drugiego człowieka.
Uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania zakończyły podziękowania i zapewnienia młodzieży o pragnieniu podjęcia służby Ewangelii według wskazań Ducha Świętego.