Wiadomości
parafiakobior.pl
W uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pańskiej ulicami naszej miejscowości przeszliśmy w procesji Eucharystycznej, powierzając Chrystusowi całe nasze życie i wszystkie sprawy.
{Play}
W tym roku pierwszy ołtarz poświecony został św. Florianowi, patronowi strażaków - ze względu na przypadającą w tym roku 130. rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. Krzyż, zbudowany ze strażackich drabin i węży gaśniczych dobrze ilustrował ducha ofiary i miłości bliźniego, do jakiej gotowi są strażacy w obronie życia ludzi zagrożonych pożarem czy innymi niebezpieczeństwami. - Idą, aby nieść pomoc innym. Spieszą czasami nocą, nie zważając na pogodę, na porę dnia. Idą, aby służyć innym. Wpatrzeni w św. Floriana módlmy się, abyśmy na wzór Jezusa Chrystusa potrafili służyć innym, abyśmy w każdym człowieku dostrzegli Jego obecność - mówił ks. proboszcz Damian Suszka.
Przy drugim ołtarzu rozważaliśmy to wszystko, co na temat Jezusa Chrystusa mówi nam Maryja, patronka naszej parafii. - Razem z Nią dziś uwielbiamy Jezusa i prosimy Go, aby błogosławił całej naszej parafii, nad którą patronuje Matka Boża Wniebowzięta. W tym miejscu modlimy się także za dzieci i młodzież. Stoimy obok szkoły, gdzie nasza młodzież i dzieci zdobywają wiedzę. Modlimy się za dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej i dziś, w pięknych strojach uwielbiają Jezusa, idą przed Nim, sypiąc kwiaty- mówił ks. wikary Adam Paprota, modlitwą obejmując wszystkie dzieci, te sypiące kwiaty, a także te, które przygotowywały się do wyjazdu na zieloną szkołę i bierzmowaną niedawno młodzież.
Przy trzecim ołtarzu rozważaliśmy motto tego Roku Duszpasterskiego: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". - Przy tym ołtarzu wołamy: "Przyjdź Duchu Święty! Przyjdź do całej naszej parafii! Przyjdź do tych, którzy Ciebie potrzebują, do chorych i cierpiących, do tych, którzy leczą się w ośrodku zdrowia, na który patrzy teraz Jezus Chrystus. Przyjdź Duchu Święty do wszystkich zakładów pracy, do sklepów, poczty - do wszystkich, którzy pracują. I umacniaj ich! - mówił ks. Adam.
Przy czwartym ołtarzu, ozdobionym znakiem hostii i wielkim, czerwonym sercem, naszej modlitwie towarzyszyło wezwani: "Jezu, zostań z nami!". - Uświadamiamy sobie, że bez Chrystusa nic nie możemy uczynić. To wielkie serce Chrystusa, które nas do końca umiłowało, przypomina nam o tym. Wszystko możemy, ale z Tym, który nas umacnia. Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar Eucharystii, za to, że pozostałeś z nami aż do skończenia świata, że dałeś nam pokarm, który jest pokarmem na życie wieczne. Dziękujemy Ci za Twoją miłość - i za to, że umacniasz nas na drogach naszej miłości - modlił się przy czwartym ołtarzu ks. proboszcz Suszka, powierzając Panu Jezusowi wszystkie parafialne grupy modlitewne i apostolskie.
Na zakończenie udzielił wszystkim uczestnikom procesji Eucharystycznego błogosławieństwa i podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w zbudowanie ołtarzy, a także tym, którzy wzięli udział w tej procesji i publicznym wyznaniu wiary.