Wiadomości
parafiakobior.pl
W niedzielę 15 września podczas Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem proboszcza ks. Damiana Suszki nasza parafia wraz z całym powiatem podziękowała Panu Bogu za tegoroczne zbiory.
{Play}
Liturgię koncelebrował także ks. Marian Jaromin. Przed ołtarzem stanęły poczty sztandarowe, a wokół niego również okazy płodów rolnych, zbóż i kwiatów pochodzących z tegorocznych upraw. Wspólnej modlitwie w intencji rolników powiatu pszczyńskiego i gminy Kobiór śpiewem towarzyszył chór "Ex Animo".- Gromadzimy się na Mszy Świętej dziękczynnej za zebrane plony, bo mamy świadomość tego, że ich ilość i jakość zależą nie tylko od wysiłku rolników, ale przede wszystkim od Pana Boga. Bo to Pan Bóg daje rolnikom siłę do pracy, zachowuje od nieszczęśliwych wypadków podczas jej wykonywania. Panu Bogu zawdzięczamy odpowiednią pogodę, która zapewnia uprawom wzrost i pozwala rolnikom zebrać obfite plony. Stąd nasze dziękczynienie.
Chcemy w czasie tej Mszy Świętej Panu Bogu dziękować jako cały powiat, jako nasza gmina - mówił ks. Suszka, witając najpierw dożynkowych starostów, a także wszystkich rolników, ogrodników, ludzi pracujących w rolnictwie, jak również gości z całego powiatu, z przedstawicielami władz: parlamentarzystów i samorządowców szczebla gminnego i powiatowego.
- Ta uroczystość, jaką dziś przeżywamy, wpisuje się w wielowiekową tradycję ludową. To nasze spotkanie w parafialnym kościele Wniebowzięcia NMP w Kobiórze jest ukoronowaniem całorocznego trudu rolników naszego powiatu. Święto plonów miało zawsze duże znaczenie dla każdego gospodarza, a wyplatany z kłosów wianek zakładano niegdyś na kosę - i tak wracano do domu - mówił ks. Suszka w homilii, przypominając, że przy dobrej pogodzie żniwa kończyły się jeszcze przed świętem Wniebowzięcia NMP i często dożynki łączono ze świętem Matki Bożej Zielnej 15 sierpnia.
- Dziś na ołtarzu złożyliście chleb. To symbol pożywienia, dostatku i pomyślności. Ofiarowany chleb: owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, jest obrazem życia, radości, sytości, szczęścia.
Symbolizuje dom rodzinny, w którym ojciec czy matka dzielą chleb między domowników. Wspólnie spożywany chleb jest znakiem gościnności, przyjaźni, wspólnoty - dodawał kaznodzieja, zachęcając do dziękczynienia Bogu i ludziom za ten dar. Jak zaznaczył, chleb otrzymujemy dzięki Bożej hojności, a rolnicy podejmują zadanie współpracy z Bogiem, czyniąc sobie ziemię poddaną. Dzięki tej pracy powstaje chleb codzienny, ale i ten chleb, który daje człowiekowi życie na wieki.
Dożynkowemu dziękczynieniu towarzyszyły tradycyjne odbywające się po Mszy Świętej obrzędy przekazania wieńca i chleba dożynkowego.

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter