Wiadomości
parafiakobior.pl
Kiedy Bóg przychodzi w naszą codzienność,
Te same sprawy nie są już takie same,
Gdy Jezus – Boży Syn – staje pośród nas,
spotykamy się ze sobą inaczej.

Drodzy Parafianie i Goście!
Olśnieni blaskiem Betlejemskiej Nocy, zbliżamy się kolejny raz, z radosnym zdumieniem do Chrystusowego żłóbka. „Słowo Boga stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Rozważamy te słowa świętując obecność Boga w świecie. Rozradowani tą prawdą i napełnieni łaską Bożej miłości, modlimy się razem i składamy sobie życzenia świąteczne. Czynimy to w trudnym czasie pandemii, pełni nadziei i ufności, że blask miłosierdzia Boga płynący z betlejemskiej nocy oświeci ciemności, które obecnie spowijają świat.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, z głębi serca życzymy Wam, aby Wasze domy rodzinne nieustannie stawały się coraz bardziej podobne do domu Świętej Rodziny
z Nazaretu. Niech nasza parafialna wspólnota staje się dla Was rodzinnym domem, w którym odnajdywać będziecie zawsze serdeczną troskę, zrozumienie i wsparcie. Niech w obecnym czasie pandemii nasza świątynia będzie miejscem nadziei i pokoju. Życzymy, aby przychodzący Zbawiciel, obdarzał każdego z Was łaską zdrowia, mądrości, roztropności i siły potrzebnej do budowania wokół siebie atmosfery życzliwości i wzajemnej zgody. Niechaj Boża Dziecina wnosi w Wasze rodzinne domy przebaczenie, dobro i pokój. Niech miłość Chrystusa, narodzonego w Betlejem, umacnia wszystkich na Święta Bożego Narodzenia i na cały Nowy Rok 2021.

Z radosnym świątecznym pozdrowieniem i modlitwą
Kobiórscy Duszpasterze