Wiadomości
parafiakobior.pl
„Odnowa synodalna Kościoła przechodzi bez wątpienia przez ożywienie struktur synodalnych, wyraża się ona przede wszystkim w odpowiedzi na bezinteresowne wezwanie Boga do życia jako Jego Lud, który kroczy poprzez historię ku wypełnieniu Królestwa”
MKT, Synodalność w życiu i misji Kościoła 103

We wtorek 26 kwietnia w kobiórskiej parafii odbyło się pierwsze spotkanie w ramach trwającego w Kościele powszechnym Synodu. Założenie synodalne Ojca Świętego Franciszka zwraca uwagę na udział w tym dziele jak najszerszego grona wierzących. Jednym z istotnych etapów wysłuchania synodalnego jest właśnie poziom parafialny. Proces synodalny zatytułowany „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, został uroczyście rozpoczęty w dniach 9-10 października 2021 r. w Rzymie, a następnie 17 października w każdym Kościele partykularnym. Kluczowym etapem będzie celebracja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w październiku 2023 roku, po której nastąpi faza realizacji, w którą ponownie zaangażowane będą Kościoły partykularne.
Do wzięcia udziału w Synodzie, a tym samym współodpowiedzialności za Kościół wezwany jest każdy z nas. Zachęcamy do dzielenia się refleksją na temat Kościoła i Jego przyszłości. Materiały synodalne można znaleźć i pobrać na oficjalnym portalu naszej archidiecezji:  https://synod.archidiecezjakatowicka.pl
Nasze synodalne spotkanie z Radą Parafialną to dopiero początek. Zapraszamy wszystkie grupy parafialne do dyskusji i wyrażenia swojej troski o przyszłość Kościoła. Niechaj każdy Parafianin czuje się zaproszony do udziału w Synodzie!
Swoje opinie i odpowiedzi na synodalne pytania prosimy przesyłać za pośrednictwem internetowej poczty parafialnej lub bezpośrednio przekazując Duszpasterzom.