Wiadomości
parafiakobior.pl
15 sierpnia świętowaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość odpustową.

Słowo Boże tego dnia wygłosił ks. dr Bartłomiej Kuźnik - wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. O godz. 12.00 sumie odpustowej przewodniczył ks. abp Damian Zimoń - arcybiskup senior Archidiecezji Katowickiej. Odpust był dziękczynieniem Bogu za Maryję - naszą Matkę i patronkę. Była to również okazja do zawierzenia opiece Maryi naszej wspólnoty parafialnej.
„O Niepokalana Dziewico, Matko Boga i ludzi! Wierzymy całą mocą w Twoje chwalebne, z duszą i ciałem, wyniesienie do nieba, gdzie jako Królową pozdrawiają Cię wszystkie chóry anielskie i wszystkie zastępy Świętych. Do tych głosów i my się przyłączamy, by wielbić i sławić Boga, który Cię wywyższył ponad wszystkie stworzenia swoje. Chcemy i my przynieść Ci w ofierze dań naszej pobożności i naszej miłości.” (Pius XII)