Wiadomości
parafiakobior.pl
Drodzy Parafianie i Goście!
Świąteczny czas to radość spotkań i wyjątkowej w ciągu roku atmosfery. Jako ludzi wiary nie zapominajmy jednak o najważniejszej prawdzie, która płynie z tajemnicy betlejemskiej nocy – na świat przychodzi Zbawiciel świata, Twój Zbawca!  Z tej okazji przyjmijcie serdeczne życzenia, które niech płyną wraz z Bożym błogosławieństwem do każdego kobiórskiego domu i wszystkich tych, którzy w tych dniach odwiedzą naszą parafialną świątynię.
Syn Boży przyjmuje ludzkie ciało, aby służyć człowiekowi i przywracać nadzieję tym, którzy ją utracili.
Życzymy Wam, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem odnowy i umocnienia wiary, wzajemnej życzliwości i nadziei, która pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość! Życzymy, aby Chrystus, który jest Światłością świata, obdarowywał Was swoją łaską i błogosławieństwem.

Życzymy Bożego pokoju w sercach, w rodzinach i we wszystkich ludzkich relacjach.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
Wasi Duszpasterze