Wspólnoty
parafiakobior.pl
Członkinie włączają się w pomoc rodzinom wielodzietnym i patologicznym, osobom starszym i samotnym.

Ceremoniał Żywego Różańca powstał z troski o dobro duchowe Narodu polskiego i rozwój religijno-moralny obecnych i przyszłych pokoleń.

Bierzemy udział w Rejonowych Dniach Wspólnoty, organizujemy spotkania modlitewne dla parafii i staramy się aktywnie uczestniczyć w jej życiu – dlatego zbieramy ofiary, liczymy wiernych, sprzątamy, plewimy... A poza tym staramy się też budować dobre relacje między sobą.

Pierwszym i podstawowym celem naszej wspólnoty jest formowanie się i wzrastanie ku dojrzałości chrześcijańskiej. Chcemy lepiej poznawać Boga i Kościół, tak by pełniej żyć po chrześcijańsku na co dzień, uwzględniając naszą sytuację rodzinną i zawodową oraz osobiste talenty i charyzmaty.

Dniem szczególnym dla nas jest dzień 21 listopada, ponieważ w tym dniu obchodzimy wspomnienie św. Tarsycjusza, naszego patrona. W naszej ministranckiej wspólnocie tradycją już jest, że obchodzimy to święto bardzo uroczyście. Na specjalną Mszę świętą zapraszamy naszych rodziców i odnawiamy przyrzeczenia.
Działalność Stowarzyszenia opiera się tradycyjnie o Reguły św. Franciszka. Organizowane są stałe zebrania o charakterze modlitewnym, a także zebrania okolicznościowe (opłatek, święcone, przy ognisku). Członkowie Rodziny Franciszkańskiej uczestniczą w uroczystościach franciszkańskich w Panewnikach, w Kostuchnej i w Tychach.

Spotykamy się w każdą sobotę. Najpierw mamy spotkanie ogólne, podczas którego poznajemy życiorysy świętych, historię sanktuariów maryjnych, omawiamy obowiązki Dziecka Maryi, według których staramy się żyć, omawiamy wezwania do Litanii Loretańskiej, dary Ducha Świętego. Uczymy się pięknych piosenek. Po spotkaniu ogólnym rozchodzimy się do małych grup.

W Apostolacie Margaretka siedem osób modli się za jednego kapłana, każda w jednym określonym dniu tygodnia. Osoby te wybierają wspólną formę modlitwy, która im najbardziej odpowiada i kontynuują ją przez całe swoje życie. Kapłan jest wtedy wspierany modlitwą przez 7 dni w tygodniu. Od osób podejmujących zobowiązania wymaga się otwartości serca, wielkoduszności, wytrwałości, gdyż modlitwa ta zostaje przyjęta na całe życie.

Historia Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci jest ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej. Kult ten ma swe główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: „A Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35)

Najważniejszą sprawą dla Akcji Katolickiej jest formacja, która musi mieć charakter chrystocentryczny., czyli w jej centrum winien znajdować się Jezus Chrystus! Będziemy prosić Jezusa Chrystusa, żeby nasz wysiłek formacyjny zaowocował w sercach głęboką wiarę w Niego i apostolskim zapałem.