Intencje mszalne
parafiakobior.pl
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
21 listopada 2021 roku
7.00    Za ++ Jarosława Krekorę i Zofię Krekorę.
8.30    Za ++ Eugeniusza Domżoła, rodziców oraz ++ z pokrewieństwa.
9.15    Msza Święta dziękczynna za beatyfikację ks. Jana Machy.
10.30    1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Wniebowziętej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Barbary i Stefana Orendorzów.
2) Za + Alojzego Bonka.
12.00    Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Wniebowziętej i Aniołów Stróżów z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Aleksandra Stefanowskiego oraz w intencji rodziców i chrzestnych.
17.00    Za ++ Teresę Chwiećko, męża Kazimierza, ++ z rodzin: Chwiećko, Stefaniuk i Chrobok oraz Marię i Stanisława Piesiurów.

Poniedziałek 22.11.2021
Wspomnienie św. Cecylii
6.30    Za + Leokadię Rojewską-Kryut (intencja od koleżanek z pracy).
18.00    1) Za ++ Otylię Kłakus w 13. rocznicę śmierci, męża Jana, syna Jana oraz ++ z rodzin: Kłakus, Pudełko, Biela i Riewe.
2) Za + córkę Stefanię.

Wtorek 23.11.2021
6.30    Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. o. Pio z prośbą o potrzebne łaski dla wszystkich chorych i cierpiących parafian oraz dla osób, które się nimi opiekują.
16.30    Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Cecylii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla członków chórów: „Ex Animo”, „Harmonia” i „Kobiórzanie” z okazji patronalnego święta.
18.00    1) Za ++ rodziców, Franciszka Jaromina, synów Jerzego i Jana, wnuka Dariusza, Jadwigę i Emila Jarominów, zięcia Edwarda, synową Marię, Klarę i Zygfryda Jarominów oraz ++ z rodzin: Jaromin, Kłakus i Czernecki.
2) Za ++ Marię i Józefa Szpaków, dwóch synów, dwie córki, dwóch zięciów oraz synową.
 
Środa 24.11.2021
Wspomnienie świętych Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
6.30    Za + Mirosława Szarego we wspomnienie urodzin.
18.00    Za + ks. Andrzeja Wieczorka (intencja od Wspólnoty Żywego Różańca).

Czwartek 25.11.2021
6.30    W intencji wszystkich kapłanów, a szczególnie z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla kapłanów pracujących w naszej parafii oraz za ++ kapłanów (intencja od Apostolatu Margaretka).
17.00    1) Za ++ Martę Steklę w kolejną rocznicę śmierci, męża Józefa, córkę Otylię oraz zięciów Zygmunta i Edwarda.
2) Za + Michała Kłakusa (intencja od koleżanek i kolegów z rocznika 1974).

Piątek 26.11.2021                                                                   
6.30    Do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Szarego o radość wieczną.
18.00    1) W intencji mieszkańców ulic Ołtuszewskiego (numery parzyste), Południowej i Zogrodniki.
2) Za + Helenę Mazur w 3. rocznicę śmierci, męża Pawła, rodzeństwo, rodziców z obu stron, Martę i Augustyna Plutów, ++ kapłanów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Barbarę Brandys (intencja od kolegów i koleżanek z rocznika).
4) Za + Michała Kłakusa (intencja od sąsiadów z bloku z ul. Centralnej).

Sobota 27.11.2021
6.30    Za ++ Martę i Pawła Nowożynów, dwóch synów, synową, dwóch zięciów oraz ++ z rodzin: Nowożyn, Utrata i Malcharek.
16.00    1) Chrzty: Hanna Jonderko, Nikodem Kozik.
Roczki: Emilia Jeremienko.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Wniebowziętej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Koła Gospodyń Wiejskich i ich rodzin z okazji 20-lecia, ze wspomnieniem ++ członków.
18.00    1) W intencji mieszkańców ulic Ołtuszewskiego (numery nieparzyste) i Rzecznej.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Wniebowziętej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Sylwestra Mikołajca z okazji 90. rocznicy urodzin.
3) Za + Alojzego Mazurczyka oraz ++ z rodzin: Mazurczyk, Golda i Witański.
4) Za ++ Marię i Ludwika Bojdołów, dwie córki, czterech synów, synową, dwóch zięciów, Fryderyka, Kornelię, Józefa i Jana Noconiów, ++ kapłanów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 28.11.2021
I NIEDZIELA ADWENTU
7.00    Za + Józefa Utratę w 1. rocznicę śmierci.
8.30    
9.15    Za ++ Janusza Speka, ojca Jerzego, Marię i Eryka Pudełków, syna Marka i dziadków z obu stron.
10.30    Do Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, za wstawiennictwem MB Wniebowziętej oraz św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla asystenta – księdza proboszcza, członków i sympatyków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i ich rodzin.
12.00    1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Wniebowziętej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ojca Józefa Jastrzemskiego, ze wspomnieniem + żony Anny.
2) Za + Halinę Spisak (intencja od rodziny Spisaków).
1700    1) W intencji mieszkańców ulic: Paproci, Poziomkowej i Promnickiej.
2) Za + Małgorzatę Siewier (intencja od siostrzenic: Darii, Mileny i Roksany z rodzinami).
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter