Intencje mszalne
parafiakobior.pl
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
22 listopada 2020

  7.00  Za ++ Renatę Woźniczkę, rodziców i dziadków oraz ++ kuzyna Henryka Kroczka i rodziców.
  8.30 
Za ++ kapłanów, katechetki i siostry zakonne oraz katechetkę panią Bielę.
10.30  Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Cecylii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla członków chórów: „Ex Animo”, „Harmonia” i „Kobiórzanie”.
12.00  Za + Martę Walochę w 8. rocznicę śmierci.
17.00  Za ++ Otylię Kłakus w 12. rocznicę śmierci, męża Jana, syna Jana oraz ++ z rodzin: Kłakus, Pudełko, Biela i Riewe.

Poniedziałek 23.11.2020         
  6.30  Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. o. Pio z prośbą o potrzebne łaski dla wszystkich chorych i cierpiących parafian oraz dla osób, które się nimi opiekują.
18.00  1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Wniebowziętej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mirosławy Makówki.
           2) Za ++ rodziców, Franciszka Jaromina, syna Jerzego, wnuka Dariusza, Jadwigę i Emila Jarominów, synową Marię, zięcia Edwarda, ++ z rodzin: Jaromin, Kłakus i Czernecki oraz Klarę i Zygfryda Jarominów.

Wtorek 24.11.2020               Wspomnienie świętych Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
  6.30  Za + Eryka Kłosa (intencja od rodziny Chroste z Miedźnej).
18.00  1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Wniebowziętej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana Janusza z okazji 70. rocznicy urodzin.
           2) Za ++ Marię i Józefa Szpaków, dwóch synów, dwie córki, dwóch zięciów, dwóch wnuków oraz za ++ kapłanów.

Środa 25.11.2020                 
  6.30  W intencji wszystkich kapłanów, a szczególnie z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla kapłanów pracujących w naszej parafii oraz za ++ kapłanów (intencja od Apostolatu Margaretka).
18.00  1) Za ++ Martę Steklę w 10. rocznicę śmierci, męża Józefa, córkę Otylię oraz zięciów Edwarda i Zygmunta.
           2) Za ++ Martę Rygułę, dwóch mężów Józefa i Grzegorza, córkę Weronikę, synową, zięciów oraz rodziców z obu stron.

Czwartek 26.11.2020               

  6.30  1) Za + Mirosława Szarego we wspomnienie 60. urodzin.
           2) Do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Szarego we wspomnienie 60. urodzin (intencja od mamy i siostry Elżbiety z rodziną).
17.00  1) Za ++ Marię Ratajczak w 1. rocznicę śmierci, męża Andrzeja oraz rodziców z obu stron.
           2) Za ++ Edwarda Warzechę w 1. rocznicę śmierci i syna Dariusza w 5. rocznicę śmierci.

Piątek 27.11.2020               
  6.30  Za + Czesława Kołoczka (intencja od kolegów i koleżanek z Technikum Ogrodniczego).
18.00 
1) Za ++ Helenę Mazur w 2. rocznicę śmierci, męża Pawła oraz rodziców i rodzeństwo z obu stron.
           2) Za ++ Edwarda Warzechę w 1. rocznicę śmierci i syna Dariusza w 5. rocznicę śmierci.     
    
Sobota 28.11.2020             
  6.30 
16.00  Roczki: Florentyna Dolata, Dawid Mikulski.
18.00  1) W intencji mieszkańców ulic: Ołtuszewskiego numery parzyste, Południowej i Zogrodniki.
           2) Za + Alojzego Mazurczyka.

    
Niedziela 29.11.2020        I NIEDZIELA ADWENTU       
  7.00 
  8.30 
10.30  Do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata za wstawiennictwem Matki Bożej Wniebowziętej i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla asystenta - księdza proboszcza oraz dla członków i sympatyków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i ich rodzin.
12.00 
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Wniebowziętej i św. Antoniego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia dla Marty Klai z okazji 90. rocznicy urodzin.
17.00
  1) W intencji mieszkańców ulic Ołtuszewskiego numery nieparzyste i Rzecznej.
           2) Za ++ ojca Brunona, żonę Jadwigę, brata Tadeusza i Leona Kusaja.

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter