Poradnia życia rodzinnego
parafiakobior.pl
„Rodzina musi być na tyle silna Bogiem —
czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą —
że potrafi pozostać ostoją dla człowieka
pośród wszystkich niszczycielskich
prądów i bolesnych doświadczeń”.
Jan Paweł II

Kościół troszczy się o rodzinę, co wyraża się nie tylko w licznych dokumentach, ale także w konkretnych działaniach. Stanowi ona centrum uwagi całego duszpasterstwa, czego wyrazem są Poradnie Życia Rodzinnego, które działają przy parafiach oraz Diecezjalna Poradnia Życia Rodzinnego funkcjonująca przy Kurii Diecezjalnej.
Zadaniem poradnictwa rodzinnego jest pomoc rodzinie w zachowaniu i rozwoju więzi emocjonalnych; wsparcie małżeństw w podjęciu odpowiedzialnego rodzicielstwa przez liczące się z naturą gospodarowanie płodnością; pomoc w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, w zadaniach wychowawczych, szczególnie w trudnościach, jakie przynoszą przemiany rozwojowe. Wśród zadań poradnictwa nie sposób pominąć pomocy indywidualnej w osobistych problemach.

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO
czynna po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu: 606 195 935.

Prowadzi ją pani Janina Janosz, absolwentka Wydziału Nauk o Rodzinie przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.