Wiadomości
parafiakobior.pl

Obecny Wielki Post to czas wyjątkowy. Samotność, lęk, strach i niepewność to uczucia, które towarzyszą nam każdego dnia. Wszyscy walczymy z epidemią, która niejako zatrzymała świat, stawiając w centrum ludzkie życie i walkę o zdrowie. To trudne doświadczenie przeżywamy, podporządkowując się wskazaniom władz państwowych i kościelnych. Nie możemy jednak zapominać, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Stając w okresie tego wyjątkowego Wielkiego Postu, łączymy się jakże namacalnie z Chrystusem cierpiącym, któremu strach, lęk i samotność nie były obce w czasie męki i drogi na Golgotę. Tym samym chcemy duchowo przeżyć to, co dzieje się wokół nas. Przyjmijcie od nas to słowo, które niech będzie pociechą, ale i wskazówką, jak przeżyć ten czas, także w kontekście życia parafialnego.

Niestety, ze względów bezpieczeństwa, nasz dostęp do sakramentów jest mocno ograniczony. Wynika to z postanowień państwowych pociągających za sobą decyzje księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, który w przekazanym do diecezjan słowie mówi: „Podejmuję taką decyzję z ogromnym wewnętrznym bólem. Ale uważam, że jest to decyzja, która ostatecznie pomoże przezwyciężyć zagrożenie, które jest bardzo poważne”. Wszystkie rozporządzenia i zarządzenia przyjmujemy zatem w pokorze i zaufaniu. Jednocześnie, sięgając do historii Kościoła i Jego dokumentów, które na przestrzeni wieków zostały wypracowane dla dobra duchowego wiernych, staramy się na miarę możliwości zjednoczyć z Chrystusem ukrzyżowanym i całą wspólnotą Kościoła.

W związku z ogłoszoną do odwołania dyspensą od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy Świętej zachęcamy do modlitwy za pośrednictwem mediów: telewizji, radia i internetu. Niestety, z racji obecnej sytuacji, niemożliwy staje się powszechny dostęp do sakramentu pokuty i pojednania. Zgodnie z Prawem Kanonicznym, w przypadku braku możliwości przystąpienia do spowiedzi (co właśnie teraz, ze względów sanitarnych, jest niemożliwe), „istnieją inne drogi do pojednania z Bogiem”. Wierny w sytuacji pragnienia spowiedzi, a niemożności przystąpienia do niej „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. W związku z przeżywaną sytuacją zachęcamy do takiej formy pojednania z Bogiem. Spowiedź tradycyjna, zgodnie z zaleceniami księdza arcybiskupa, odbywa się obecnie tylko na prośbę penitenta, po wcześniejszym umówieniu i zachowaniu środków ostrożności.

Obecna sytuacja uniemożliwia nam również uczestnictwo we Mszy Świętej w kościele parafialnym, a tym samym przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.
Tu również sięgamy do tradycji Kościoła, którego wierni nieraz w swojej historii, z różnych przyczyn: wojen, epidemii, itp., mieli ograniczony dostęp do Ciała Pańskiego i zachęcamy, by Komunię Świętą przyjmować w sposób duchowy. Praktycznie, najczęstszą okazją do przeżywania komunii duchowej jest uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej przez radio, telewizję czy internet. Można też łączyć się duchowo ze Mszą św. odprawianą o określonej godzinie w kościele parafialnym. Do transmisji religijnej należy przygotować się wewnętrznie i zewnętrznie, czyli zadbać o wyłączenie telefonu, modlitwę, itp. Mszę Świętą należy przeżyć w skupieniu, a w momencie rozdawania komunii zwrócić się do Chrystusa z prośbą wyrażającą pragnienie zjednoczenia sakramentalnego i przyjęcia Pana do własnego serca.

Obecna sytuacja zmienia także życie parafialne naszej wspólnoty. Z racji odgórnych zarządzeń
Msze Święte odbywają się bez udziału wiernych, a kościół w czasie liturgii pozostaje zamknięty.  
W naszym kościele Msza Święta w tygodniu odprawiana będzie każdego dnia o godz. 18.00, a w niedziele sprawować ją będziemy o godz. 8.30 i 10.30.
Nie będzie Mszy Świętej w kaplicy. Wszystkie przyjęte intencje będą odprawione, a Msze Święte w tygodniu i w niedziele będą koncelebrowane. Do intencji dołączamy również błaganie o ustanie epidemii i zachowanie nas w zdrowiu. Codziennie można nawiedzać kościół w godz. 8.30 – 17.30, ale nie w grupach większych niż 5 osób. Każdego dnia kościół poddawany jest dezynfekcji.

W sprawach kancelaryjnych prosimy o kontakt telefoniczny, a wizytę na probostwie prosimy ograniczyć tylko do odwiedzin w sytuacjach niezbędnych i pilnych.

Zbliżający się czas Świąt Wielkanocnych również będzie czasem budowania naszych domowych i rodzinnych wspólnot. Wierni nie będą mogli uczestniczyć w liturgii Wielkiego Tygodnia. Nie będzie sprawowany powszechnie sakrament pokuty. Nie odbędzie się poświęcenie palm i pokarmów. W inny niż dotychczas sposób sprawowana będzie przez kapłanów liturgia Wielkiego Tygodnia. Dlatego już dziś zadbajmy o to, by dobrze przygotować się do tego czasu, który również będziemy przeżywali inaczej. Już wkrótce rozpoczną się transmisje on-line z naszej świątyni, co na pewno pomoże w przeżywaniu tegorocznych świąt.

Drodzy Parafianie, mimo trudnej i bolesnej dla nas wszystkich sytuacji, nie traćmy nadziei. Niech ten czas będzie okazją do, większej niż zwykle, gorliwej modlitwy, zwłaszcza w naszych domach. Serdecznie zachęcamy do duchowej łączności z nami każdego dnia o godz. 20.30 - wtedy w naszym kościele na różańcu modlimy się o ustanie epidemii i za całą naszą parafię. Niech dzwon kobiórskiego kościoła w godzinie apelu jasnogórskiego jednoczy nas wszystkich w modlitwie tak, abyśmy już wkrótce mogli się spotkać w nim razem, na co z nadzieją czekamy. Budujmy relacje z naszymi bliskimi w domach, zwłaszcza z ludźmi chorymi i starszymi. Niech nasze domy staną się kaplicami, w których mieszka Pan. Dziękujemy za Waszą pamięć o nas, a także za troskę o potrzeby materialne naszej wspólnoty. Jesteśmy z Wami modlitwą i duchem, polecając Was wszystkich naszej Patronce – Matce Bożej Wniebowziętej.

Szczęść Boże!
WASI DUSZPASTERZE

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter