Wiadomości
parafiakobior.pl

W orędziu na tegoroczny Wielki Post papież Franciszek pisze: „Bóg się nami nie zmęczył. Przyjmijmy Wielki Post jako okres mocny duchowo, w którym Jego Słowo jest ponownie skierowane do nas: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). Jest to czas nawrócenia, czas wolności. Sam Jezus, jak przypominamy co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, został wyprowadzony przez Ducha na pustynię, aby zostać wypróbowanym w wolności. Przez czterdzieści dni będzie On przed nami i wraz z nami: jest Synem wcielonym”. W myśl papieskiej myśli przyjmijmy ten wielkopostny czas jako okazję do uwolnienia naszej duszy od złych przywiązań i grzechu. Niechaj dokonuje się to w pełnej zgodzie i wolności, bo tylko taka postawa pozwoli dojść do celu wielkopostnych ćwiczeń – zbliżyć się do Jezusa.
Wielki Post oprócz osobistego wymiaru ma swój widzialny znak w liturgii i właściwych dla tych dni nabożeństwach. Kolor fioletowy i skromna dekoracja naszych świątyń ma nas mobilizować do przemyśleń. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych. W każdą niedzielę Gorzkie Żale za kazaniem pasyjnym o godz. 16.00. Nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek o godz. 17.15, a dla dzieci naszej szkoły w czwartek po Mszy Świętej szkolnej.
W dniach 8 i 9 marca serdecznie zapraszamy do włączenia się w kolejną edycję papieskiej inicjatywy „24h dla Pana”.
Ważnym momentem przygotowania do świąt są tez wielkopostne rekolekcje parafialne. W tym roku naszym przewodnikiem duchowym będzie ks. dr Wojciech Kućko – dyrektor Wydziału ds. Rodzin Diecezji Płockiej, Prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego Warszawie oraz wykładowca teologii moralnej w Seminarium Duchownym w Płocku. Nasze rekolekcje tradycyjnie rozpoczniemy w Niedzielę Palmową i potrwają do Wielkiej Środy. Szkolne rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz Antczak z parafii katedralnej w Katowicach i notariusz Kurii Metropolitalnej.
Wielki Post często nazywamy czasem łaski. Życzymy zatem abyśmy wszyscy nie przegapili daru jaki w tym okresie daje nam Pan. Niech będzie to okazja do umocnienia naszej wiary, a może także powrotu i jej pogłębienia. Bądźmy w tym okresie świadkami ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Zwłaszcza dla tych, którzy odeszli od tej prawdy. W wielkopostnych praktykach i postanowieniach pamiętajmy także o szczerej spowiedzi świętej, która jest szczególnym momentem refleksji i prawdziwie okazją do nowego początku, którą otrzymujemy dzięki nieskończonemu Miłosierdziu Boga.