Wspólnoty
parafiakobior.pl
„Kościół dopiero wtedy jest obecny w świecie
jako Kościół Chrystusowy,
kiedy wcieli się w jakąś konkretną,
międzyludzką, braterską wspólnotę”.
ks. Franciszek Blachnicki

Idąc za myślą założyciela Ruchu Światło-Życie zapraszamy do włączenia się w grupę Oazy Dorosłych.

W swojej encyklice „Fides et ratio” Jana Pawła II napisał: Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. Jednym z najbardziej charakterystycznych zdań encykliki ukazujących nierozerwalność wiary i rozumu jest zdanie: wiara i rozum są jak dwa skrzydła unoszące człowieka ku kontemplacji prawdy. Wiara i rozum nie muszą się wzajemnie zwalczać, lecz przeciwnie - powinny się wzajemnie uzupełniać, tak, by rozum nie popadł w pychę, zaś wiara by nie przekształciła się w błędny, bezrefleksyjny płytki zwyczaj. Wiara nadaje ludzkiej egzystencji sens, ukazuje jej przyczynę i cel. Natomiast rozum sprawia, że wiara jest dojrzała i ugruntowana.

Pierwszym i podstawowym celem naszej wspólnoty jest formowanie się i wzrastanie ku dojrzałości chrześcijańskiej. Chcemy lepiej poznawać Boga i Kościół, tak by pełniej żyć po chrześcijańsku na co dzień, uwzględniając naszą sytuację rodzinną i zawodową oraz osobiste talenty i charyzmaty. Poprzez wspólne rozważania prawd wiary, głębiej poznajemy, co Bóg mówi do nas w swoim Objawieniu - kim On jest - w jaki sposób wyraża się Jego miłość do nas. Właśnie poprzez poprawne i głębsze rozumienie tych prawd wzrasta nasza wiara, poprzez którą przychodzi do nas sam Bóg, poprzez którą osiągamy zbawienie.

Należy podkreślić, że nasza wspólnota nie jest grupą zamkniętą! Zapraszamy i zachęcamy każdego do uczestniczenia w naszych spotkaniach. Przybycie na spotkanie jest niezobowiązujące..., a korzyści mogą przerosnąć nasze wyobrażenie...

Opiekun: ks. proboszcz Damian Suszka