Wspólnoty
parafiakobior.pl
„Przez Maryję do Chrystusa", poprzez odmawianie różańca do bliskości z Bogiem podążają ci, którzy każdego dnia rozważają zbawcze tajemnice z życia Jezusa i Jego Matki. To potężne zaplecze modlitewne dla wszystkich działań duszpasterskich podejmowanych w naszej parafii. Każde dzieło, niezależnie czy to jest pielgrzymka, przygotowanie dzieci do I Komunii św. czy też młodzieży do Bierzmowania, jest wpierw Bogu polecone w modlitwie setek serc odmawiających codziennie Zdrowaś Maryjo.
Wiemy, że modlitwa odgrywa ogromną rolę i dzięki niej możemy wiele zyskać, i wiele wyprosić. Dzięki temu, że mamy wspólny cel - jedno zadanie - wspieramy się nawzajem, budujemy wspólnotę parafialną i pogłębiamy życie duchowe.
Obecnie grupy Żywego Różańca istnieją prawie w każdej parafii, także w naszej. Parafialna Wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Kobiórze istnieje 29 Róż Różańcowych, a każda liczy 20 osób. Tak więc prawie 600 parafian należy do naszej wspólnoty.
W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego. Zgodnie z Ceremoniałem, Żywym Różańcem kieruje Rada, którą tworzą zelatorzy, czyli kierownicy, wszystkich róż. Odpowiedzialną za wszystkie róże w naszej parafii jest pani Irena Kozyra.

OBOWIĄZKI W ŻYWYM RÓŻAŃCU

Obowiązki członków Wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii:
 1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca według przydzielonej tajemnicy na dany miesiąc w papieskich intencjach modlitewnych oraz w intencjach całej naszej parafii.
 2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w modlitwach i życiu wspólnoty parafialnej (prowadzenie różańca w I i III sobotę miesiąca).
 4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 6. Udział w miesięcznych spotkaniach formacyjnych
 7. Udział w pogrzebie i mszy za zmarłych członków Wspólnoty Żywego Różańca.
W Różach Różańcowych winien być odmówiony codziennie cały Różaniec, to znaczy dwadzieścia tajemnic, przy czym każdy rozważa swoją tajemnicę w odniesieniu do Trójcy Świętej, do Kościoła, do Maryi i do własnego życia. Każda bowiem tajemnica różańcowa jest także tajemnicą mojego życia, mojego szczęścia, mojego zbawienia. Należy przypominać i zachęcać, aby we wspólnocie różańcowej nikt nie zapominał i nie zaniedbywał odmówienia swojej tajemnicy, ponieważ wielkość i skuteczność tej modlitwy polega także na modlitewnym przeżywaniu we wspólnocie całego zbawczego dzieła od zwiastowania do ukoronowania w niebie.

„Do Was, więc, umiłowani Bracia Kapłani, do Was, Dziatwo mała i droga Młodzieży, do Was, utrudzone Matki i upracowani Ojcowie, zwracam się z gorącym wezwaniem: weźmy Różaniec do ręki!” (zob. Stefan Kard. Wyszyński: Wszystko postawiłem na Maryję, s. 61)

Ceremoniał Żywego Różańca (fragmenty)

Ceremoniał Żywego Różańca powstał z troski o dobro duchowe Narodu polskiego i rozwój religijno-moralny obecnych i przyszłych pokoleń. Ufamy, że Żywy Różaniec, jako wypróbowane narzędzie Opatrzności Bożej zjednoczenia ludzi z Bogiem i z braćmi oraz środek uświęcania dusz, pomoże młodemu pokoleniu skutecznie wytrwać w wierze Ojców.
o. Szymon Niezgoda, dominikanin,
Promotor Różańca świętego w Polsce

1. Żywy Różaniec założony w 1826 r. przez Marię Paulinę Jaricot, zatwierdzony przez papieży i poddany jurysdykcji zakonu dominikańskiego, w formie dzisiejszej ustalony już wcześniej przez papieża – dominikanina św. Piusa V, składa się z czterech części: radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej oraz z dwudziestu tajemnic wiary, objawionych w Ewangelii i dotyczących życia, śmierci i chwały Jezusa i Maryi.

2. Żywy Różaniec jest więc jakby streszczeniem Ewangelii – z tej racji jest:
a) modlitwą trynitarną – skierowaną ku Trójcy Świętej,
b) modlitwą chrystocentryczną – ukierunkowaną na Chrystusa, „przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”,
c) modlitwą eklezjalną – modlitwą całego Kościoła, „papieży, biskupów, kapłanów, zakonników i wiernych świeckich”,
d) modlitwą maryjną – o Maryi, do Maryi i z Maryją, „jest darem Maryi”.

3. Żywy Różaniec oznacza:
a) Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii,
b) Życie wiarą, nadzieją i miłością; należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga – ludzi,
c) Żywy Różaniec jest jakby niezdobytą twierdzą obronną, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem itp.,
d) Żywy Różaniec składa się z żywych róż. Każda róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 r. udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:
 1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 2. Narodzenia Pana Jezusa,
 3. Zmartwychwstania Pańskiego,
 4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie,
 5. Wniebowzięcia Matki Bożej,
 6. Królowej Różańca świętej,
 7. Niepokalanego Poczęcia Maryi,
 8. Ofiarowania Pańskiego.
Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca Świętego, przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowywania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca (por. In. Anal. Ord. Praedic. 38/25 X 1967/s. 309).

Obietnice różańcowe
Matka Boża związała konkretne obietnice z odmawianiem Różańca. Dała je bł. Alanusowi de Rupe wielkiemu krzewicielowi Różańca i założycielowi pierwszego, historycznie znanego bractwa różańcowego. Maryja zachęca do modlitwy różańcowej także w innych uznanych przez Kościół objawieniach: w Fatimie, w Lourdes i w naszym polskim Gietrzwałdzie, a obecnie być może także w Medjugorie. Często ukazywała się właśnie z różańcem w ręku. Niech te obietnice staną się zachętą dla każdego z nas.

 • Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
 • Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
 • Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 • Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
 • Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie Różańca nie zginie.
 • Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia.
 • Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie niespodziewaną śmiercią; jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i stanie się godnym życia wiecznego.
 • Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca -nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
 • Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 • Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca świętego.
 • Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 • Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie Różańca.
 • Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
 • Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 • Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 • Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.


Opiekun: ks. proboszcz Damian Suszka