Wiadomości
parafiakobior.pl
"Rzeczą konieczną, by każdy katolik świecki miał zawsze żywą świadomość tego, że jest "członkiem Kościoła", czyli osobą, której dla dobra wszystkich powierzone zostało oryginalne, niezastąpione i ściśle osobiste zadanie”.
Jan Paweł II, Christifideles Laici

30 września odbyło się spotkanie nowej Rady Parafialnej, którą nasza wspólnota wybrała w wyborach 12 czerwca br. Spotkanie rozpoczęło się od gratulacji ks. Proboszcza Damiana Suszki i życzeń aby, "ten wybór był widocznym znakiem zaangażowania wiernych w budowanie wspólnoty żywego Kościoła". Po wręczeniu dokumentu włączenia do rady w kadencji 2022-2027, uczestnicy spotkania wybrali m.in. przewodniczącego, którym został pan Krzysztof Zaremba. W czasie spotkania ks. Proboszcz podsumował ostatnie działania duszpasterskie i gospodarcze. By to również czas dyskusji i planów na przyszłość. Nowej Radzie Parafialnej życzymy światła Ducha Świętego i owocnej współpracy.

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter